شغل نشان

برچسب‌ "اسامی مجله های علمی نامعتبر و جعلی"

انتشار اسامی مجله های علمی نامعتبر و جعلی توسط وزارت بهداشت

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 23 آذر 95 - 12:41

انتشار اسامی مجله های علمی نامعتبر و جعلی توسط وزارت بهداشت ، در حالی این روزها بر روی خروجی این وزارتخانه قرار گرفته…