شغل نشان

برچسب‌ "اسامی مجله های علمی نامعتبر و جعلی"

انتشار اسامی مجله های علمی نامعتبر و جعلی توسط وزارت بهداشت

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۳ آذر ۹۵ - ۱۲:۴۱

انتشار اسامی مجله های علمی نامعتبر و جعلی توسط وزارت بهداشت ، در حالی این روزها بر روی خروجی این وزارتخانه قرار گرفته…