آرشیو برچسب: استان سمنان

162 معلم نمونه استان سمنان در هفته معلم تجلیل می شوند

ˈحسین شعبانیˈ روز چهارشنبه در نشست خبری به خبرنگاران گفت: معلمان نمونه بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی وزارت آموزش و پرورش و در قالب گروههای 27 گانه بر اساس شاخص هایی تعیین و معرفی شده اند. وی افزود: این معلمان که بر اساس شاخص های علمی، دانشی، مهارتی و ارزشی ارزیابی و امتیازبندی شده اند شامل 155 نفر سهمیه شهرستانی، شش نمونه استانی و یک نمونه کشوری است. وی گفت: ˈمحمد شاه حسینیˈ از استان سمنان امسال به عنوان نمونه کشوری انتخاب شده است. شعبانی با بیان اینکه در تجلیل از خدمات معلمان در این هفته 17 عنوان ...

متن کامل »