شغل نشان

برچسب‌ "استراتوسفر زمین"

سفر به استراتوسفر زمین این بار با بالون هلیمی رقم خواهد خورد ؟

چنگیز قیاسی | شنبه 14 اسفند 95 - 09:51

  قبل از توضیح در مورد سفر به استراتوسفر زمین این بار با بالون هلیمی ، بد نیست بدانید که تا به امروز…