شغل نشان

برچسب‌ "استرس و درد مفاصل"

استرس چگونه باعث درد مفاصل در بدن انسان می شود ؟

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۱۷ بهمن ۹۶ - ۰۲:۰۶

همانطور که متخصصان بارها عنوان کرده اند ، رابطه ای مستقیم بین استرس و درد مفاصل وجود دارد. چرا که استرس می تواند به…