آرشیو برچسب: استفاده از اکانت واتساپ در چندین دستگاه

استفاده از اکانت واتساپ در چندین دستگاه امکان پذیر خواهد شد

استفاده از اکانت واتساپ در چندین دستگاه

استفاده از اکانت واتساپ در چندین دستگاه می تواند برای بسیاری از افرادی که با این اپلیکیشن کارهای حرفه ای تر انجام میدهند نیاز ضرروی باشد. حالا واتساپ قصد دارد این ویژگی را این اپلیکیشن اضافه کند.

متن کامل »