شغل نشان

برچسب‌ "استفاده از اکانت واتساپ در چند دستگاه"

استفاده از اکانت واتساپ در چند دستگاه امکان پذیر خواهد شد؟

سعید ارجمندی | سه شنبه، ۰۱ مهر ۹۹ - ۱۱:۲۱

استفاده از اکانت واتساپ در چند دستگاه در حالی امکان پذیر خواهد شد که این ویژگی در حال آزمایش و بررسی هایی بیشتر…