آرشیو برچسب: اسدالله بادامچیان

بادمچيان:فعاليت احراب در کشور بسيار لازم و ضروری است

به گزارش ميهن پست – عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: امیدواریم قانون احزاب در برنامه بازنگری مجلس و دولت بتواند مسئله تحزب برخاسته از فرهنگ اسلامی ـ ایرانی را در کشور محقق کند.

متن کامل »