شغل نشان

برچسب‌ "اسد الله عسگراولادی"

توضيحات عسگراولادی در خصوص پشت پرده توقف راه‌اندازی بانک ایرانی در چین

چنگیز قیاسی | شنبه، ۲۵ مرداد ۹۳ - ۱۱:۱۹

به گزارش ميهن پست – پیش بینی نتایج مذاکرات ایران و گروه 1+5، پشت پرده توقف راه اندازی بانک ایرانی در چین، جزئیات…