شغل نشان

برچسب‌ "اسلحه بیگ بنگ پیستول ست"

ساخت چاقو و اسلحه با شهاب سنگ توسط کمپانی آمریکایی کابوت گانز

طاهره تکش | شنبه 15 مهر 96 - 08:37

ساخت چاقو و اسلحه با شهاب سنگ توسط کمپانی آمریکایی کابوت گانز در حالی عملی شده است که سال‌ ها قبل بر اساس…