آرشیو برچسب: اسناد قدیمی

نگاهی به گذرنامه‌ها،گواهینامه‌ها و مجوزها جالب دوران قاجار در ایران + عکس

میهن پست – در مطالعه تاریخ معاصر ایران به روشنی مشخص است که استفاده از امکانات اولیه در آن زمان مسیر کند توسعه را طی می کرده و ابتدایی و انحصاری بودن استفاده از برخی امکانات همانند استفاده از رادیو ، دوچرخه و … منوط به داشتن مجوز از نهاد دولتی بوده است.موضوعی که خود نشان از محدود بودن امکانات ، انحصاری بودن و مهمتر از همه کنترل استفاده از آن بوده است.

متن کامل »