شغل نشان

برچسب‌ "اسپانسر کشتی"

چرا ورزش قدرتمند کشتی کشور حامی ندارد ؟

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 13 اسفند 93 - 06:05

به گزارش میهن پست – مربیان کشتی به وظایف و مسئولیت خود عمل می کنند و ما در این رشته آموخته ایم که…