آرشیو برچسب: اسید پاشی

جزئیات 4 پیشنهاد سخنگوی قوه قضائیه به رئیس دستگاه قضا ؟

به گزارش میهن پست – سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد اطاله دادرسی ها به عنوان معاون اول قوه قضائیه گزارش کاملی از وضعیت انواع پرونده های قضایی و حقوقی استانها تهیه کرده و همراه با 4 پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه دادم.

متن کامل »