شغل نشان

برچسب‌ "اشتباهات رایج در بازاریابی تیمی"

اشتباهات رایج در تیم بازاریابی که به عدم فروش منجر می شود ؟

چنگیز قیاسی | شنبه 18 فروردین 97 - 02:55

اشتباهات رایج در تیم بازاریابی یکی از عوامل عموده ی شکست بیشتر استارت آپ ها نوپایی است که می توانست با نگرشی درست…