آرشیو برچسب: اشعه ایکس

کشف اسکلتی از قرون وسطی با روش دفن متفاوت !

کشف یک اسکلت قدیمی

کشف اسکلتی از قرون وسطی که با صورت رو به پایین و متفاوت دفن شده در منطقه برنیس لیکند سوئیس توسط یک گروه ساختمان ساز در طول ساخت و ساز اولیه در یک گاراژ زیرزمینی انجام شد . برای مشاهده توضیحات بیشتر در ادامه با میهن پست همراه باشید .

متن کامل »