شغل نشان

برچسب‌ "اشعه ایکس"

کشف اسکلتی از قرون وسطی با روش دفن متفاوت !

سعید ارجمندی | دوشنبه، ۱۲ مهر ۹۵ - ۰۹:۱۱

کشف اسکلتی از قرون وسطی که با صورت رو به پایین و متفاوت دفن شده در منطقه برنیس لیکند سوئیس توسط یک گروه…