آرشیو برچسب: اشک

آیا گریه می تواند به سلامت جسمی و روحی انسان‌ها کمک کند ؟

میهن پست – گریه یکی از واکنش‌های طبیعی انسانهاست چرا که هر انسانی با گریه به دنیا می آید و گریه با جاری شدن اشک از چشمان و در بسیاری موارد با ناله و تغییر حالت دهان همراه است و یا به عبارتی دیگر گریه واکنش انسان‌ها و نمود ایجاد وضعیتی احساسی در آنها است. گریه درهنگام شادی و غم رخ می‌دهد.اغلب گریه در مواقعی که انسان‌ها غمگین هستند صورت می‌گیرد.در کودکان گریه عاملی مهمی در رساندن پیام او مبنی بر رسیدگی توسط والدین که این رسیدگی شامل غذا دادن و تعویض پوشک شان می‌شود.

متن کامل »