آرشیو برچسب: اشیا باستانی

کفش و چوب اسکی باستانی در کوهستان های نروژ توسط باستان‌شناسان کشف شد

کفش و چوب اسکی باستانی

کفش و چوب اسکی باستانی در کوهستان های نروژ توسط باستان‌شناسان این روزها مورد توجه خاص رسانه ها و شبکه های اجتماعی قرار گررفته است چرا که آب شدن یخ کوهستان منجر به کشف کفش و چوب اسکی باستانی شده است که با قدمتی 1300 ساله‌ ای متعلق به عصر برنز است. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »