شغل نشان

برچسب‌ "اصول سخنرانی"

اصول اولیه سخنرانی برای تبدیل شدن به یک سخنران حرفه ای ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۰۱ بهمن ۹۷ - ۱۰:۳۲

اصول اولیه سخنرانی برای تبدیل شدن به یک سخنران حرفه ای کم نیست اما برای تبدیل شدن به یک سخنران حرفه‌ ای و…