آرشیو برچسب: اصول فنی خرید خودرو

معیارهای فنی برای خرید یک خودرو مناسب را بشناسیم ؟

اصول فنی که باید برای خرید یک خودرو مناسب همواره مورد توجه خریداران خودرو قرار بگیرد، شاید به دلایل مختلفی اعم از انحصاری بودن و عدم دسترسی ایرانی ها به خودروها با برند های مختلف در کشور چندان مورد توجه قرار نگیرید، بنابراین قدرت انتخاب اکثریت مردم ایران برای خرید خودرو این روزها فقط به تعداد انگشتان دست آن ها نخواهد بود، ۴ الی ۵ خودرو با قیمتی مابین ۲۰ تا ۴۵ میلیون تومان که به ناچار باز هم می شود در بین این چند خودرو بهترین آن را انتخاب کرد.با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »