شغل نشان

برچسب‌ "اصول مهم بازاریابی تلفنی"

اصول مهم بازاریابی تلفنی را بشناسید و آن را به کار بگیرید ؟

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 28 فروردین 97 - 05:46

اصول مهم بازاریابی تلفنی در دنیای امروز که اکثر ارتباط ها در ابتدا با آن شروع می شود از نکات مهم و از…