آرشیو برچسب: اصول مهم در تمرینات قدرتی

مراحل و اصول طراحی و زمانبندی تمرینات قدرتی

  برای طراحی و زمانبندی تمرینات قدرتی باید یکسری از مراحل و همچنین اصول مهم رعایت شود تا آن برنامه تمرینی قدرتی، یک برنامه ی خوب به شما آید. مراحل زمانبندی تمرینات قدرتی به ۵ قسمت تشکیل می شود: سازگاری ساختاری حجیم سازی توسعه قدرت حداکثر تبدیل قدرت حداکثر به توان ودیگر ترکیبات قدرت حفظ […]

متن کامل »

مراحل و اصول طراحی و زمانبندی تمرینات قدرتی

  برای طراحی و زمانبندی تمرینات قدرتی باید یکسری از مراحل و همچنین اصول مهم رعایت شود تا آن برنامه تمرینی قدرتی، یک برنامه ی خوب به شما آید. مراحل زمانبندی تمرینات قدرتی به ۵ قسمت تشکیل می شود: سازگاری ساختاری حجیم سازی توسعه قدرت حداکثر تبدیل قدرت حداکثر به توان ودیگر ترکیبات قدرت حفظ […]

متن کامل »