شغل نشان

برچسب‌ "اصول مهم در تمرینات قدرتی"

مراحل و اصول طراحی و زمانبندی تمرینات قدرتی

مهمان | شنبه، ۱۴ تیر ۹۳ - ۰۳:۱۵

  برای طراحی و زمانبندی تمرینات قدرتی باید یکسری از مراحل و همچنین اصول مهم رعایت شود تا آن برنامه تمرینی قدرتی، یک برنامه ی خوب به شما آید. مراحل زمانبندی تمرینات قدرتی به ۵ قسمت تشکیل می شود: سازگاری ساختاری حجیم سازی توسعه قدرت حداکثر تبدیل قدرت حداکثر به توان ودیگر ترکیبات قدرت حفظ […]

مراحل و اصول طراحی و زمانبندی تمرینات قدرتی

مهمان | شنبه، ۱۴ تیر ۹۳ - ۰۳:۱۵

  برای طراحی و زمانبندی تمرینات قدرتی باید یکسری از مراحل و همچنین اصول مهم رعایت شود تا آن برنامه تمرینی قدرتی، یک برنامه ی خوب به شما آید. مراحل زمانبندی تمرینات قدرتی به ۵ قسمت تشکیل می شود: سازگاری ساختاری حجیم سازی توسعه قدرت حداکثر تبدیل قدرت حداکثر به توان ودیگر ترکیبات قدرت حفظ […]