آرشیو برچسب: اطراف

در طول شبانه روز شما چقدر به اطراف خود توجه می‌کنید؟

ميهن پست -مثلا اگر یک روز تعطیل زمستانی در خانه نشسته باشید و از پنجره‌ی سمت خیابان صدای مردی را بشنوید که ممتد می‌گوید:«یخچال،فرش،آهن خریداریم» چه‌فکری به سرتان می‌زند؟شاید از صدای خشن مرد غریبه لب برچینید، یا شاید هم صدای تلویزیون را زیادتر کنید و شاید هم از پنجره به بیرون سرکی بکشید و دورشدن آهسته‌ی وانت را تماشا کنید.فرض کنید خسته از سرکار برمی‌گردید،به کوچه‌ی تان که می‌رسید پسرکی را با چرخ دستی می‌بینید که در سطل زباله‌ی جلوی در خانه‌ی تان مشغول جستوجوی چیزیست،شاید با خودتان فکر کنید چقدر سر و وضع کثیفی دارد اما تا به‌حال شده ...

متن کامل »