شغل نشان

برچسب‌ "اظهار نامه مالیاتی"

اظهار نامه مالیاتی پیش روی بازیکنان لیگ برتر

چنگیز قیاسی | جمعه، ۲۸ شهریور ۹۳ - ۰۵:۱۹

به گزارش میهن پست – سازمان لیگ برتر هفته آینده اظهارنامه مالی برای کلیه بازیکنان شاغل در لیگ برتر ارسال می‌کند.