برچسب‌ "اعتباری"

موسسات مالی و اعتباری چگونه شکل می گیرند؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 06 مرداد 93 - 06:23

میهن پست – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تأسيس بانک ها و مؤسسات اعتباري خصوصي را سومين تحول بزرگ در نظام بانکي کشورپس…