شغل نشان

برچسب‌ "اعتماد"

راهکارهایی که بعد از شکست کاری به دردمان می خورد ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۱۱ خرداد ۹۴ - ۰۹:۵۰

میهن پست – اگر دچار شکست شده باشید همه فکرتان درگیر شکست و خراب شدن آینده و پیش نرفتن کارهایتان خواهد شد. همه…

مادر شهید، قاتل دومین فرزندش را قصاص نکرد

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۰۶ مرداد ۹۳ - ۰۶:۲۰

میهن پست – صداي شليك گلوله به حدي بود كه مردم روستا فكر كردند كپسول گاز منفجر شده و هراسان به اطراف نگاه…