شغل نشان

برچسب‌ "اعدام شهروندان ایرانی در عربستان"

چرا ايراني ها از حاكمان عربستان متنفرند ؟

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 19 فروردین 94 - 02:49

به گزارش ميهن پست – شاید مهمترین خاطره ناخوشایند مردم ایران از نظام سیاسی سعودی در سالهای پس از انقلاب جنایت بدیهی دولت…