آرشیو برچسب: اعضاء

زکات اعضای بدن از نگاه امام صادق(ع)

اموری که زکات مستحب به آن تعلق می‌گیرد دامنه وسیع و گسترده‌ای دارد مثلا در اسلام حتی برای اعضای بدن نیز زکاتی است. به گزارش ایسنا، امام صادق (ع) درباره زکات اعضای بدن سفارش‌هایی دارند. زکات چشم امام صادق (ع) درباره زکات چشم می‌فرمایند: بر هر جزئی از اجزای بدن تو دادن زکاتی در راه خدای بزرگ واجب است، بلکه هر تار مویی، بر هر نگاهی؛ پس زکات چشم نگریستن برای عبرت گرفتن است و چشم‌پوشی از نامحرم و شهوات….. زکات گوش امام صادق(ع) درباره زکات گوش می‌فرمایند: شنیدن علم و حکمت و قرآن است و حکمت‌های مفید دینی پند ...

متن کامل »