شغل نشان

برچسب‌ "اعطای تسهیلات"

جزئیات و زمان توزیع مرحله بعدی سبدکالا

چنگیز قیاسی | یکشنبه 31 فروردین 93 - 07:53

به گزارش میهن پست -قرار بود از چند سال پیش برای حل این مشکل عملی انجام دهم که به دلیل برخی گرفتاری‌ها نتوانستم…