آرشیو برچسب: افزایش جمعیت

جرئیات اجرای سیاست های کلی جمعیت و دستور رییس جمهور

به گزارش میهن پست – رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری را بر اساس دستور رییس جمهوری برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

متن کامل »