شغل نشان

برچسب‌ "افزایش سقف برداشت از خودپردازها"

میزان سقف برداشت از خودپردازها به مدتی محدودی افزایش یافت + جزئیات

چنگیز قیاسی | شنبه 21 بهمن 96 - 04:35

میزان سقف برداشت از خودپردازها در حالی برای مدت محدودی افزایش یافته است که خیلی از مردم به دلیل پایین بودن این سقف…