شغل نشان

برچسب‌ "افزایش طول"

افزایش طول عمر با مطالعه امکانپذیر خواهد بود !

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 26 مهر 96 - 10:41

افزایش طول عمر با مطالعه امکانپذیر خواهد بود؟ بله مطالعات جدید نشان می‌دهد افرادی که در هر روز حداقل به مدت ۳۰ دقیقه…