آرشیو برچسب: افزایش قرار

کاهش فرار با افزایش قرار

سردار ˈسعید منتظرالمهدیˈ روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: خانواده کوچک ترین اما مهم ترین نهاد اجتماعی است که متاسفانه امروز ظهور و بروز پدیده های متنوع ، متعدد و هنجارشکن در جامعه آسیب های غیرقابل جبرانی را به این نهاد مقدس وارد کرده است. وی با بیان اینکه به دلیل شاغل بودن والدین، فرزندان برخی خانواده ها به حال خود رها شده اند، اضافه کرد: عدم ایجاد یک فرصت برای گفتمان در محیط خانه ، صدمات جدی به بنیان خانواده وارد کرده بدین معنا که پایه های این نهاد در حال فروریختن است. معاون اجتماعی ...

متن کامل »