شغل نشان

برچسب‌ "افزایش قیمت بنزین در سال 94"

جزئیاتی از افزایش قیمت بنزین در سال 94 ؟

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 13 اسفند 93 - 07:38

به گزارش میهن پست – ابلاغ افزایش پنج درصدی قیمت بنزین و گازوئیل در چند روز آینده وجود دارد، تصریح کرد: هم اکنون…