شغل نشان

برچسب‌ "افزایش مالیات بر شکر"

مبارزه با چاقی توسط سازمان بهداشت جهانی با افزایش مالیات بر شکر !

چنگیز قیاسی | چهارشنبه، ۲۱ مهر ۹۵ - ۱۱:۴۴

مبارزه با چاقی توسط سازمان بهداشت جهانی بارها و بارها با راهکارهایی پیشنهادی خاص و البته منطقی که به سیاست گذاران ارائه می…