شغل نشان

برچسب‌ "افزایش چند برابری سرعت wi fi"

افزایش چند برابری سرعت wi fi با تکنولوژی جدید فراهم شد

چنگیز قیاسی | جمعه 17 شهریور 96 - 09:27

افزایش چند برابری سرعت wi fi با تکنولوژی جدید در حالی توسط  یک مهندس هندی الاصل فراهم شد است که این مهندس توانسته…