شغل نشان

برچسب‌ "افزایش کارایی مغز"

افزایش کارایی مغز چگونه با حالت ایستاده کار کردن ممکن می شود ؟

طاهره تکش | جمعه 15 دی 96 - 09:38

افزایش کارایی مغز در واقع موضوعی نیست که هر کسی بتواند به آن پاسخی علمی بدهد اما محققان گاهی موضوعی را در این…