آرشیو برچسب: افسردگی پاییزی

بیماری‌های شایع و استرس آور فصل پاییز را بشناسیم ؟

میهن پست – این را بیشتر افراد می دانند که هر چند با رعایت اصول بهداشتی بیمار شدن ارتباط چندانی به روز، ماه و حتی فصل خاصی ندارد، اما برخی بیماری‌ها در فصل‌های خاصی از سال شیوع بیشتری پیدا می کنند. پاییز هم از این موضوع مستثنی نیست و این فصل زیبا هم بیماری‌های خاص خودش را دارد.

متن کامل »