آرشیو برچسب: افشاگر آژانس امنیت ملی آمریکا

ادعای جدید اسنودن در مورد نظارت و جاسوسی از مردم

به گزارش میهن پست – افشاگر آژانس امنیت ملی آمریکا گفت: هم‌اکنون شرایط به گونه‌ای است که کل جمعیت‌ جهان به جای یک فرد خاص، تحت برنامه‌های دائم نظارت و جاسوسی زندگی می‌کنند.

متن کامل »