آرشیو برچسب: اقامت در ماه

برنامه ساخت پایگاه دائمی بر روی کره ماه توسط آژانس فضایی اروپا

برنامه ساخت پایگاه دائمی بر روی کره ماه توسط آژانس فضایی اروپا جدیدترین برنامه فضایی این سازمان است چرا که گروه تحقیقاتی اکتشافات مربوط به سطح ماه در آژانس فضایی اروپا مشغول اولین انجام آزمایش ها را در معدن سنگ روباز در آلمان هستند که بتوانند برای ساخت اقامتگاه دائمی برای فضانوردان در سطح ماه به راهکاری علمی و سازگار با شرایط جوی حاکم در آنجا برسند. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »