شغل نشان

برچسب‌ "اقلام غذایی"

7 گروهی که بسته رایگان امينت غذايي مي گیرند؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه 09 شهریور 93 - 12:31

به گزارش ميهن پست – وزیر کار می گوید دولت با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود به دنبال این است که تعداد خانوارهای…