شغل نشان

برچسب‌ "اقیانوس اطلس"

زیبایی های دریا از دریچه دوربین ملوان پاپسکیو سزار گابریل

سعید ارجمندی | شنبه 28 اسفند 95 - 08:48

ملوان پاپسکیو سزار گابریل از سال ۱۹۹۲ یک دریانورد حرفه ای بوده است . اما به یکباره در سال ۲۰۱۰ به دنیای عکاسی…