شغل نشان

برچسب‌ "اقیانوس ماگما در ماه"

اقیانوس ماگما در ماه در 200 میلیون سال پیش !

سعید ارجمندی | سه شنبه، ۲۴ تیر ۹۹ - ۰۱:۲۳

شاید جالب باشد که بدانید 200 میلیون سال پیش اقیانوس ماگما در ماه وجود داشته و سراسر این کروه را پوشش داده بوده…