شغل نشان

برچسب‌ "المپیک 1984"

مکان های مترکه ای که المپیک در آن برگزار شده است !

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 16 آبان 96 - 01:15

مکان های متروکه شده در المپیک های قبلی نشان می دهند با اینکه برگزاری چنین مسابقاتی می تواند تا چه حد از لحاظ…