شغل نشان

برچسب‌ "المپیک 1984"

مکان های مترکه ای که المپیک در آن برگزار شده است !

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۱۶ آبان ۹۶ - ۰۱:۱۵

مکان های متروکه شده در المپیک های قبلی نشان می دهند با اینکه برگزاری چنین مسابقاتی می تواند تا چه حد از لحاظ…