شغل نشان

برچسب‌ "النهار"

سجی الحفافه معشوقه ابوبكر البغدادي + عكس

چنگیز قیاسی | دوشنبه 25 اسفند 93 - 05:49

به گزارش ميهن پست – در مورد ابوبكر البغدادي خليفه گروه تروريستي داعش هر چه در بيان خوي وحشي گري و فساد اخلاقييش…