شغل نشان

برچسب‌ "الهه محافظ اینترنت"

سنت ازیدور الهه محافظ اینترنت مسیحیان کاتولیک شد !

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۴ دی ۹۶ - ۱۱:۵۷

مسیحیان کاتولیک رسم دیرینه‌ ای دارند که برای هر مکان ، شغل یا فعالیت خاصی ، الهه ای را به عنوان محافظ آن…