آرشیو برچسب: الکس فرگوسن

مستند زندگی الکس فرگوسن و داستان مبارزه او با بیماری ساخته می شود

مستند زندگی الکس فرگوسن

مستند زندگی الکس فرگوسن و داستان مبارزه او با بیماری خونریزی مغزی اش در حالی ساخته می شود که فرزندش سازنده این مستند خواهد بود. در ادامه این خبر را مورد بررسی قرار می دهیم.

متن کامل »