شغل نشان

برچسب‌ "الگویی جالب طراحی خیابان"

لانه زنبورعسل الگوی جالب برای طراحی خیابان ها و فرار از ترافیک !

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۳۰ شهریور ۹۶ - ۱۲:۵۱

لانه زنبورعسل الگویی برای طراحی خیابان ها و فرار از ترافیک  در حالی توسط محققان مطرح شده است که آن ها به این…