شغل نشان

برچسب‌ "امنیت اندروید"

حذف ویروس تلفن همراه با راهکارهایی ساده و کارآمد

طاهره تکش | پنج‌شنبه 18 آبان 96 - 12:26

حتما گاهی برای شما نیز پیش آماده که گوشی تلفن همراهتان تا حدی زیادی کند شده و یا به خوبی کار نمی کند…