آرشیو برچسب: امنیت تلگرام

تلگرام پیام رسانی متن باز و غیر قابل اعتماد به لحاظ امنیتی است

تلگرام پیام رسانی متن باز

تلگرام پیام رسانی متن باز و غیر قابل اعتماد به لحاظ امنیتی است . این موضوعی است که همواره کارشناسان حوزه فناوری به آن تاکید داشته و نسبت به سوء استفاده بعضی از هکر ها آن هم با نوشتن ربات های مخرب هشدار داده اند.

متن کامل »