آرشیو برچسب: امنیت شبکه فای فای Wi-Fi

نکاتی که باید درباره امنیت شبکه فای فای Wi-Fi عمومی بدانیم ؟

امنیت شبکه فای فای Wi-Fi

امنیت شبکه فای فای Wi-Fi عمومی موضوعی است که به اعتقاد بیشتر کارشناسان IT قابل اعتماد و دفاع نیست چرا که باگ های موجود در سیستم محافظتی این شبکه همواره غیر قابل اعتماد بدودنش را اثبات کرده است.

متن کامل »