شغل نشان

برچسب‌ "امواج رادیویی"

شارژ تلفن همراه با امواج رادیویی خود تلفن ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه، ۱۰ مرداد ۹۵ - ۰۸:۵۳

شارژ تلفن همراه با امواج رادیویی  در حالی امکان پذیر شده است که تصور شارژ کردن بی‌سیم همیشه با یک پد شارژ کننده…